All or None Order (AON)

คำสั่งซื้อทั้งหมดหรือไม่มีเลย ซึ่งมักย่อมาจาก AON คือคำสั่งซื้อในการแลกเปลี่ยนทางการเงินเพื่อซื้อหรือขายปริมาณสินทรัพย์ในราคาที่กำหนด อย่างไรก็ตาม ไม่เหมือนกับคำสั่งประเภทอื่นๆ เช่น คำสั่งตลาดหรือคำสั่งจำกัด คำสั่งทั้งหมดหรือไม่มีเลยจะถูกวางพร้อมกับคำแนะนำเฉพาะเกี่ยวกับวิธีการเติมคำสั่งซื้อนั้น ตามชื่อที่แนะนำ คำสั่งซื้อ AON เมื่อวางแล้ว จะต้องกรอกให้ครบถ้วนหรือไม่กรอกเลย ซึ่งจะป้องกันการกรอกคำสั่งซื้อบางส่วน และทำให้ผู้ซื้อหรือผู้ขายมั่นใจในราคาดำเนินการคงที่สำหรับปริมาณทั้งหมด คำสั่งประเภทนี้สามารถใช้ได้ ตัวอย่างเช่น ในการซื้อขายอัลกอริทึมเพื่อวัดแนวโน้มทิศทางของตลาดและเพื่อป้องกันสถานการณ์การเติมบางส่วน ซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อตลาดแสดงระดับความผันผวนสูงโดยมีปริมาณน้อย เช่น ระหว่าง เหตุการณ์ประเภทความผิดพลาดของแฟลช