Alpha

ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์มักจะทำงานเพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์เป็นระยะ แนวทางปฏิบัติทั่วไปคือการขอข้อมูลและคำแนะนำจากชุมชน เพื่อให้สามารถแบ่งปันและรวมแนวคิด คำแนะนำ และการปรับปรุงก่อนที่จะมีการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายต่อสาธารณชนทั่วไป ในกระบวนการผลิตประเภทนี้ (หรือเรียกอีกอย่างว่าวงจรชีวิตการเผยแพร่ซอฟต์แวร์) alpha เป็นขั้นตอนแรก ซึ่งประกอบด้วยซอฟต์แวร์หรือผลิตภัณฑ์พื้นฐานดั้งเดิมรุ่นแรกๆ ในช่วงอัลฟ่า ซอฟต์แวร์จะถูกส่งไปยังการทดสอบต่างๆ โดยเริ่มต้นการผลิตและลูปป้อนกลับ นับเป็นก้าวสำคัญสำหรับทีมนักพัฒนาเนื่องจากช่วยให้สามารถทำซ้ำผลิตภัณฑ์ได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งจะทำให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพและคุณภาพของซอฟต์แวร์ บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์อาจเลือกที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในระยะแรกเป็นอัลฟ่าแบบเปิดหรือแบบปิด ในช่วงอัลฟ่าแบบเปิด ผู้ใช้ทุกคนสามารถไปที่เว็บไซต์ เช่น Github และดาวน์โหลดซอร์สโค้ดเพื่อทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ อีกทางเลือกหนึ่งคือสร้างอัลฟ่า “เชิญเท่านั้น” ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้ที่เลือกจำนวนจำกัดเท่านั้นที่จะเข้าถึงและทดสอบผลิตภัณฑ์ได้ ทั้งสองวิธีมีข้อดีและข้อเสีย ในอีกด้านหนึ่ง อัลฟ่าแบบเปิดอาจสามารถรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่กว่ามาก ในขณะที่อัลฟ่าแบบปิดสำหรับกลุ่มที่เลือกอาจช่วยให้ทีมรวบรวมข้อเสนอแนะได้โดยตรงจากกลุ่มประชากรเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง ดังนั้น อัลฟ่าแบบปิดอาจมีประโยชน์เมื่อต้องรับมือกับผู้ชมกลุ่มแรกที่บริษัทตั้งเป้าที่จะกำหนดเป้าหมายด้วยซอฟต์แวร์เวอร์ชันสุดท้ายของพวกเขา ขึ้นอยู่กับเส้นทางที่ทีมเลือก พวกเขาสามารถใช้กลยุทธ์การทดสอบต่างๆ และรวบรวมข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับคุณภาพและการใช้งาน และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม ในหลายกรณี ระยะอัลฟ่านั้นจำกัดไว้สำหรับนักพัฒนาและพนักงานของบริษัท และซอฟต์แวร์มีให้สำหรับการทดสอบสาธารณะในช่วงเบต้าเท่านั้น