Angel Investor

หรือที่เรียกว่านักลงทุนเมล็ดพันธุ์หรือนักลงทุนรายบุคคล นักลงทุน angel investor แสวงหาโอกาสในการจัดหาเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการหรือบริษัทที่เริ่มต้น พวกเขามักจะเป็นบุคคลที่มีมูลค่าสุทธิสูงซึ่งกำลังมองหาวิธีการใหม่ในการขยายความมั่งคั่งในขณะเดียวกันก็ช่วยเปิดกิจการที่กำลังจะเกิดขึ้น ด้วยการลงทุน นักลงทุน angel ไม่ได้เป็นเพียงการให้กู้ยืมเงินแก่โครงการหรือบริษัท แต่พวกเขามักจะต้องการร้อยละของการเป็นเจ้าของในกิจการตามการลงทุนครั้งแรกของพวกเขา ในบางกรณี การลงทุนอาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่องค์กรพัฒนา แต่มันอาจจะเกิดขึ้นเป็นการบริจาคครั้งเดียวที่ช่วยในการเริ่มต้นการลงทุน การลงทุนของแองเจิลมีแนวโน้มที่จะเป็นประโยชน์สำหรับทั้งผู้ประกอบการและนักลงทุนรายแรก ตัวอย่างเช่น นักลงทุนอาจพบโอกาสในการใช้ประโยชน์จากการรับดอกเบี้ยในอัตราที่พวกเขาจะไม่พบในตลาดการเงินมาตรฐาน สำหรับผู้ประกอบการ พวกเขาได้รับเงินทุนในระดับที่พวกเขาอาจไม่สามารถเข้าถึงได้โดยการสมัครกับหน่วยงานสินเชื่อทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเริ่มต้นธุรกิจ เนื่องจากความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง นักลงทุนเทวดาบางคนจึงให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางธุรกิจ สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาสามารถกระตุ้นความสำเร็จของกิจการ ดังนั้นพวกเขาจึงมีแนวโน้มที่จะทำกำไรหรืออย่างน้อยก็กู้คืนการลงทุนของพวกเขา การสนับสนุนดังกล่าวอาจมาในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงขั้นตอนการพัฒนา นอกจากนี้ยังอาจรวมถึงความช่วยเหลือเกี่ยวกับเครือข่าย การตลาด และการโฆษณา นักลงทุน Angel มีบทบาทสำคัญในการเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกเหนือจากผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ เงินทุนของพวกเขายังช่วยเปิดกิจการใหม่ ซึ่งหลายแห่งไม่เคยมีอยู่จริง เนื่องจากมีการจำกัดการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแบบดั้งเดิม ในทางกลับกัน การลงทุนเหล่านี้ช่วยสร้างงานและสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ให้กับเศรษฐกิจ ภายในอุตสาหกรรมบล็อคเชน นักลงทุน angel มักจะเข้าร่วมในการขายแบบส่วนตัวก่อนการขายแบบสาธารณะหรือแบบกลุ่ม หรือที่เรียกว่า Initial Coin Offers หรือกิจกรรม ICO