ASIC-resistant

การส่งโดยชุมชน – ผู้แต่ง: John Ma การต้านทาน ASIC เป็นคุณสมบัติของสกุลเงินดิจิทัลที่ “มีภูมิคุ้มกัน” ต่อการขุด ASIC ASICs เป็นวงจรรวมที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับกรณีการใช้งานเฉพาะ โดยทำหน้าที่ประมวลผลเฉพาะ ในโลกของ cryptocurrencies อุปกรณ์ ASIC ได้รับการออกแบบมาเพื่อมีส่วนร่วมในกระบวนการขุด Bitcoin (หรือ cryptocurrencies อื่น ๆ) ด้วยเหตุนี้ Bitcoin จึงเป็นตัวอย่างของสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่สามารถถือได้ว่าทนทานต่อ ASIC การเข้ารหัสลับที่ทนต่อ ASIC มีโปรโตคอลและอัลกอริธึมการขุดที่กำหนดค่าในลักษณะที่การใช้เครื่อง ASIC ในการขุดเหรียญนั้นเป็นไปไม่ได้หรือไม่มีประโยชน์อย่างมากเมื่อเทียบกับการขุดด้วย GPU แบบดั้งเดิม ในบางกรณี การใช้ ASIC กับ cryptocurrencies ที่ทนต่อ ASIC อาจเลวร้ายยิ่งกว่าการใช้ฮาร์ดแวร์ทั่วไป เนื่องจากการขุดเกี่ยวข้องกับความพยายามหลายครั้งในการค้นหาวิธีแก้ปัญหาสำหรับปัญหาทางคณิตศาสตร์ประเภทหนึ่ง งานของ ASIC คือดำเนินการพยายามให้มากที่สุด (กล่าวคือ ฟังก์ชันแฮชให้ได้มากที่สุดต่อวินาที) ซึ่งหมายความว่าการใช้ ASIC เพื่อขุด Bitcoin หรือ Cryptocurrencies Proof of Work อื่น ๆ ดีกว่าการใช้ฮาร์ดแวร์ทั่วไปเช่นการ์ด GPU อย่างไรก็ตาม กระบวนการสร้างสกุลเงินดิจิทัลที่ทนต่อ ASIC เป็นเกมป้องกัน ซึ่งต้องมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง นี่เป็นเพราะเหตุผลที่นักออกแบบและผู้ผลิต ASIC ผลิตเครื่องขุด ASIC รุ่นใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง และบางครั้ง รุ่นใหม่กว่านั้นก็สามารถเลี่ยงการต้านทาน ASIC ของสกุลเงินดิจิทัลบางประเภทได้ เป็นที่น่าสังเกตว่าเครือข่ายบล็อคเชนที่อาศัยวิธีการอื่นในการบรรลุฉันทามติ (เช่น PoS, dPoS และ PoA) นั้นทนต่อการออกแบบโดย ASIC ในส่วนที่เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล Proof of Work (PoW) สกุลเงินดิจิทัลบางสกุลสามารถต้านทานได้ และบางสกุลก็ไม่เป็นเช่นนั้น (ขึ้นอยู่กับอัลกอริธึมการขุดที่นำมาใช้)