Bollinger Bands

Bollinger Bands หรือ BB ได้รับการพัฒนาในปี 1980 โดยนักวิเคราะห์ทางการเงินและผู้ค้า John Bollinger ตั้งแต่นั้นมา นักเทรดและนักเทรดหลายคนได้ใช้ BB เป็นตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิค (TA) โดยพื้นฐานแล้ว Bollinger Bands ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือวัดความผันผวนของตลาด ด้วยเหตุนี้ ตัวบ่งชี้ BB จึงสามารถใช้ระบุช่วงเวลาที่ตลาดใดตลาดหนึ่งมีความผันผวนสูงหรือต่ำ นอกจากนี้ยังสามารถเป็นประโยชน์ในการระบุสภาวะตลาดที่ซื้อเกินหรือขายมากเกินไป ตัวบ่งชี้ BB ประกอบด้วยแถบด้านข้างสองแถบและเส้นตรงกลาง องค์ประกอบทั้งสามนี้บ่งชี้ว่าราคารอบ ๆ ค่าเฉลี่ยมากขึ้นเพียงใด ซึ่งแสดงโดยแถบกลาง แถบบนและล่างจะขยายตัวเมื่อความผันผวนของตลาดสูงและหดตัวเมื่อความผันผวนของตลาดต่ำ พวกเขาอาจเคลื่อนออกจากแถบกลาง (ความผันผวนสูง) หรือไปทางนั้น (ความผันผวนต่ำ) Bollinger Bands เป็นหนึ่งในตัวชี้วัด TA ที่ใช้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดการเงินแบบดั้งเดิม อย่างไรก็ตาม ผู้ค้าเหล่านี้ยังใช้สกุลเงินดิจิทัลอีกด้วย ถึงกระนั้น BB ไม่ควรใช้เป็นเครื่องมือแบบสแตนด์อโลน แต่ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือและตัวชี้วัดอื่นๆ ของ TA เพื่อลดความเสี่ยงโดยรวม มีวิธีพื้นฐานสองสามวิธีในการอ่านและตีความข้อมูลที่จัดทำโดยตัวบ่งชี้ BB ตัวอย่างเช่น ลองจินตนาการว่าราคาของสินทรัพย์เคลื่อนจากด้านล่างเส้นกลางไปจนถึงเส้นบน เหนือกว่าเส้นนั้น สิ่งนี้จะบ่งบอกถึงสภาวะการซื้อเกินที่อาจเกิดขึ้น ตรรกะการอ่านเดียวกันนี้ใช้กับฝั่งตรงข้าม หากราคาของสินทรัพย์สูงกว่าแถบล่าง อาจเป็นตัวบ่งชี้ถึงเงื่อนไขการขายมากเกินไป แถบบนและล่างอาจแนะนำระดับแนวรับและแนวต้านที่เป็นไปได้ซึ่งราคามีแนวโน้มที่จะตีกลับ นอกจากนั้น การเคลื่อนไหวของแถบบนและแถบล่างที่สัมพันธ์กับเส้นกลางเป็นปัจจัยที่สำคัญมากของตัวบ่งชี้ BB การขยายและการหดตัวของแบนด์อาจมีประโยชน์เมื่อผู้ค้าและนักเทรดพยายามคาดการณ์ความผันผวนของตลาดในช่วงถัดไป (หรือขาดสิ่งนี้) ตัวอย่างเช่น หากความผันผวนเริ่มเพิ่มขึ้น แถบจะขยายและเคลื่อนออกจากเส้นกลาง ในทางตรงกันข้าม หากความผันผวนของตลาดลดลง แถบจะหดตัวและเคลื่อนเข้าหาระดับกลาง สำหรับคำอธิบายเชิงลึกเพิ่มเติมของ Bollinger Bands โปรดดูบทความของเรา: Bollinger Bands Explained