อภิธานศัพท์ WordPress

อภิธานศัพท์ WordPress สำหรับผู้เริ่มต้น

หากคุณกำลังสับสนกับคำศัพท์หรือคำย่อของ WordPress แปลก ๆ ใหม่ ๆ หรือกำลังมองหาพจนานุกรม WordPress ที่อธิบายคำศัพท์ WordPress เหล่านี้ เรามีอภิธานศัพท์ WordPress ของ Courseblue พร้อมคำอธิบายคำศัพท์ที่ใช้บ่อย ช่วยให้คุณเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ใน WordPress ได้ดียิ่งขึ้น และเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน WordPress เพื่อเริ่มต้นและทำความคุ้นเคยกับศัพท์ของ WordPress หากคุณต้องการให้เราอธิบายบางสิ่งที่ไม่ได้ระบุไว้ในที่นี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้กับทางทีมงาน

A

Admin Area
Action
AJAX
Array
Atom
Author
Administrator

Attachment
Apache
Autosave
Administration Screens
Absolute Path
Admin Bar

B

Backend
Bandwidth

Backlink
bbPress

C

Content Management System (CMS)
Category
Comments
cPanel
Cookies
Custom Headers
chmod

Caching
Custom Fields
Contributor
Custom Backgrounds
CSS
Child Theme

D

DDoS
DNS
Database

Default Theme
Dedicated Hosting
Domain Name

F

Free Software
functions.php
Filters
Feed
Fluid layout

FTP
Featured Image
Filter
Footer

G

GPL
GitHub

Gallery

H

Home Page
Hooks

htaccess

I

IP Address

J

jQuery
JavaScript

L

Loop

M

Metadata
Multisite (MU)
Memory Usage

MySQL
Media
Media Settings

N

Nonce
Navigation Menus

O

Open Source

P

Post Slug
PHP
Page
Post Meta
Post Formats
Pingback
Post Status
Parent Theme

Post Types
Plugin Editor
Permalinks
Profile
Press This
Primary Menu
Plugin

Q

Query
QuickPress

R

Robots.txt
Responsive Theme
Revisions RSS

S

Subscriber
Subdomain
Slug
SSL
Slider
Security Keys
Sidebar
Spam

Splog
Shared Hosting
Screen Options
SEO
Static Front Page
Settings
Shortcodes

T

Theme
Toolbar
Tag
Template
Taxonomy
Theme Framework
Thumbnail Sizes

Theme Editor
Theme Options
Text Editor
Trash
Tools
Template Tag
Terms

U

Updates
User Role

V

VPS Hosting
Visual Editor

W

Widgets
WP_Query
WordPress.com

WordCamp
wp-config.php
WAMP

อภิธานศัพท์ wordpress