Attachment

Attachment หรือ ไฟล์แนบ

คำว่า Attachment หรือสิ่งที่แนบมาใช้สำหรับอัปโหลดไฟล์ไปยัง WordPress จากหน้าจอแก้ไขโพสต์ เมื่ออัปโหลดไฟล์โดยใช้ปุ่ม “เพิ่มสื่อ” จากหน้าจอแก้ไขโพสต์ ไฟล์นั้นจะกลายเป็นไฟล์แนบของโพสต์นั้นๆ โดยอัตโนมัติ ไฟล์ที่อัปโหลดโดยตรงไปยัง Media Library ไม่ได้แนบมากับโพสต์หรือเพจโดยเฉพาะ ไฟล์แนบสามารถเป็นไฟล์ชนิดใดก็ได้ที่สามารถอัพโหลดได้โดยใช้เครื่องมือการอัพโหลดสื่อ

นักพัฒนาธีมสามารถใช้คุณสมบัติไฟล์แนบโดยใช้แท็กเทมเพลต (template tags) และแท็กเทมเพลตแบบมีเงื่อนไข (conditional template tags) เพื่อจัดการลักษณะที่ปรากฏของโพสต์พร้อมกับไฟล์แนบ ตัวอย่างทั่วไปอย่างหนึ่งของนักพัฒนาที่ใช้ไฟล์แนบร่วมกับโพสต์คือการใช้ Post Image รูปภาพเหล่านี้สามารถตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น รูปภาพหมวดหมู่ หรือรูปภาพใหม่สำหรับแต่ละโพสต์

แผงย่อยไลบรารีสื่อ สามารถใช้เพื่อแนบสื่อกับโพสต์เฉพาะหลังจากที่อัปโหลดลงในไลบรารีสื่อแล้ว สื่อที่อัปโหลดไปยังโพสต์ใดโพสต์หนึ่งหรืออ้างอิงถึงโพสต์ใดโพสต์หนึ่งจะถูกแนบมากับโพสต์นั้นโดยอัตโนมัติ สื่อที่แนบไปกับบทความก็อาจไม่ติดเมื่อโพสต์ถูกลบออกจาก WordPress สื่อเหล่านี้สามารถแนบใหม่กับโพสต์ใหม่ได้ในลักษณะเดียวกับที่แนบกับโพสต์ต้นฉบับ สื่อสามารถแนบไปกับหลายโพสต์พร้อมกันและไม่ต้องแนบกับโพสต์ใดโพสต์หนึ่งได้