Autosave

Autosave หรือ การบันทึกอัตโนมัติ

Autosave การบันทึกอัตโนมัติเป็นคุณลักษณะใน WordPress ซึ่งจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโพสต์ หน้า หรือประเภทโพสต์ที่กำหนดเองโดยอัตโนมัติ ทำงานบนหน้าจอแก้ไขโพสต์ ตั้งแต่เวอร์ชัน 3.6 เป็นต้นไป WordPress ยังใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะการจัดเก็บข้อมูลในเครื่องของเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ เพื่อให้สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงได้แม้ว่าผู้ใช้จะสูญเสียการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณลักษณะนี้มีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่ง เนื่องจากช่วยป้องกันความเสี่ยงที่จะสูญเสียข้อมูล ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังทำงานกับโพสต์และเบราว์เซอร์ของคุณขัดข้องกะทันหัน งานของคุณจะไม่สูญหาย ด้วยการบันทึกอัตโนมัติ หรือ autosave

autosave wordpress