ประวัติวิทยากร

ปกาศิต วรเจริญ
เกี่ยวกับผู้สอน

ปกาศิต วรเจริญ (Mix)

WordPress Professional
Certified SEO Professional, UC Davis
WordPress
100%
Graphic Design
90%
Search Engine Optimization
90%
Social Media Marketing
90%

คอร์สที่สอน

wordpress

ประวัติการศึกษา

Paul Sabatier University

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

The University of California Davis

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

ace

ภายหลังจากจบการศึกษาในระดับปริญญาโท ได้มีโอกาสกลับมาทำงานในเมืองไทย ในระหว่างที่ทำงานประจำ ใช้เวลาว่างที่เหลือทุ่มเทไปกับการหาทางทำธุรกิจส่วนตัว โดยเริ่มจากการทำธุรกิจเล็ก ๆ ขายสินค้าในโลกออนไลน์ มีเว็บไซต์ขายสินค้าส่วนตัวกว่า 20 เว็บไซต์ มีประสบการณ์นานกว่า 10 ปี ในการทำเว็บไซต์ด้วย Magento และ WordPress รวมไปถึงการทำตลาดบน Facebook

นอกจากความชื่นชอบในด้านการทำตลาดออนไลน์แล้ว ยังมีความชอบในการออกกำลังกาย ปัจจุบันประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านฟิตเนส เป็นเจ้าของร่วมเกตเวย์ยิม 2 สาขา ในจังหวัดฉะเชิงเทรา และเป็น ACE Certified Professional ผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายส่วนบุคคลที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน ACE ประเทศสหรัฐอเมริกา

ค่านิยมในการสอน

ผู้สอนหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะถ่ายทอดความรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด