ประวัติวิทยากร

ปกาศิต วรเจริญ
เกี่ยวกับผู้สอน

ปกาศิต วรเจริญ (Mix)

WordPress Professional
Certified SEO Professional, UC Davis
WordPress
100%
Graphic Design
90%
Search Engine Optimization
90%
Social Media Marketing
90%

คอร์สที่สอน

  • คอร์ส WordPress สำหรับผู้เริ่มต้น
  • คอร์ส WordPress SEO
  • คอร์สเพิ่มความเร็วให้ WordPress
wordpress

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี Bachelor of Engineering (Electronics Engineering) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
  • ปริญญาโท Master of Science (Space Technology and Instrumentation) Université Toulouse III – Paul Sabatier ประเทศฝรั่งเศส
Paul Sabatier University

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

  • Certified SEO Professional, UC Davis
  • ACE Certified Professional
The University of California Davis

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

  • การทำเว็บไซต์ด้วย WordPress และ Magento
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำ Search Engine Optimization
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกาย
ace

ภายหลังจากจบการศึกษาในระดับปริญญาโท ได้มีโอกาสกลับมาทำงานในเมืองไทย ในระหว่างที่ทำงานประจำ ใช้เวลาว่างที่เหลือทุ่มเทไปกับการหาทางทำธุรกิจส่วนตัว โดยเริ่มจากการทำธุรกิจเล็ก ๆ ขายสินค้าในโลกออนไลน์ มีเว็บไซต์ขายสินค้าส่วนตัวกว่า 20 เว็บไซต์ มีประสบการณ์นานกว่า 10 ปี ในการทำเว็บไซต์ด้วย Magento และ WordPress รวมไปถึงการทำตลาดบน Facebook

นอกจากความชื่นชอบในด้านการทำตลาดออนไลน์แล้ว ยังมีความชอบในการออกกำลังกาย ปัจจุบันประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านฟิตเนส เป็นเจ้าของร่วมเกตเวย์ยิม 2 สาขา ในจังหวัดฉะเชิงเทรา และเป็น ACE Certified Professional ผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายส่วนบุคคลที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน ACE ประเทศสหรัฐอเมริกา

ค่านิยมในการสอน

ผู้สอนหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะถ่ายทอดความรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด